Personvern­erklæring

Her kan du lese vår personvernerklæring.

Personvernerklæringen for Aval AS sine nettsider

Sist oppdatert 25-jan-2024
Ikrafttredelsesdato 25-jan-2024

Denne personvernerklæringen beskriver retningslinjene til:
Aval AS,
Laguneveien 7,
Vestland,
5239 Rådal,
Norge,

E-post: post@aval.no,
Tlf: 55 11 60 00

Om innsamling, bruk og utlevering av informasjon som vi samler inn når du bruker nettstedet vårt ( aval.no ). («tjenesten»). Ved å gå inn på eller bruke tjenesten samtykker du til innsamling, bruk og utlevering av opplysningene dine i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du ikke samtykker til det samme, ber vi deg om ikke å gå inn på eller bruke tjenesten.

Vi kan når som helst endre denne personvernerklæringen uten å varsle deg på forhånd, og vil legge ut den reviderte personvernerklæringen på tjenesten. Den reviderte personvernerklæringen trer i kraft 180 dager etter at den reviderte personvernerklæringen er lagt ut i tjenesten, og din fortsatte tilgang til eller bruk av tjenesten etter dette tidspunktet vil utgjøre din aksept av den reviderte personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du med jevne mellomrom går gjennom denne siden.

Informasjon vi samler inn:

Vi vil samle inn og behandle følgende personopplysninger om deg:

  • Navn
  • E-postadresse
  • Mobiltelefon (valgfritt)

Hvordan vi bruker opplysningene dine:

Vi vil bruke informasjonen vi samler inn om deg til følgende formål:

  • Markedsføring/reklame

Hvis vi ønsker å bruke opplysningene dine til andre formål, vil vi be deg om samtykke, og vi vil kun bruke opplysningene dine når vi har mottatt ditt samtykke, og da kun til det eller de formålene du har gitt samtykke til, med mindre vi er lovpålagt å gjøre noe annet.

Hvordan vi deler din informasjon:

Vi overfører ikke personopplysningene dine til noen tredjepart uten å be om ditt samtykke, bortsett fra i begrensede tilfeller som beskrevet nedenfor:

  • Analyse

Vi krever at slike tredjeparter kun bruker personopplysningene vi overfører til dem, til det formålet de ble overført for, og at de ikke beholder dem lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det nevnte formålet.

Vi kan også utlevere personopplysningene dine for følgende formål: (1) for å overholde gjeldende lover, forskrifter, rettskjennelser eller andre rettslige prosesser; (2) for å håndheve avtalene dine med oss, inkludert denne personvernerklæringen; eller (3) for å svare på påstander om at din bruk av tjenesten krenker tredjeparts rettigheter. Hvis tjenesten eller selskapet vårt slås sammen med eller kjøpes opp av et annet selskap, vil opplysningene dine være en av eiendelene som overføres til den nye eieren.

Oppbevaring av opplysningene dine:

Vi oppbevarer personopplysningene dine hos oss i 30 dager etter innsendt kontaktskjema eller så lenge vi trenger dem for å oppfylle formålene de ble samlet inn for, som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi kan ha behov for å oppbevare visse opplysninger i lengre perioder, for eksempel for registrering/rapportering i henhold til gjeldende lov eller av andre legitime grunner, som håndhevelse av juridiske rettigheter, forebygging av svindel osv. Resterende anonym informasjon og samlet informasjon, som ikke identifiserer deg (direkte eller indirekte), kan lagres på ubestemt tid.

Dine rettigheter:

Avhengig av hvilken lov som gjelder, kan du ha rett til å få tilgang til og korrigere eller slette personopplysningene dine eller motta en kopi av personopplysningene dine, begrense eller motsette deg aktiv behandling av opplysningene dine, be oss om å dele (overføre) personopplysningene dine til en annen enhet, trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss til å behandle opplysningene dine, rett til å klage til en lovbestemt myndighet og andre rettigheter som kan være relevante i henhold til gjeldende lover. For å utøve disse rettighetene kan du skrive til oss på post@aval.no. Vi vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke gir oss tillatelse til å samle inn eller behandle de nødvendige personopplysningene eller trekker tilbake samtykket til å behandle dem for de nødvendige formålene, kan det hende at du ikke får tilgang til eller kan bruke tjenestene som opplysningene ble innhentet for.

Informasjonskapsler m.m.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi bruker disse og hvilke valg du har i forhold til disse sporingsteknologiene, kan du lese retningslinjene våre for informasjonskapsler.

Sikkerhet:

Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av informasjonen din under vår kontroll. På grunn av den iboende risikoen kan vi imidlertid ikke garantere absolutt sikkerhet, og vi kan derfor ikke sikre eller garantere sikkerheten til informasjonen du sender til oss, og du gjør det på egen risiko.

Klage/databeskyttelsesansvarlig:

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om behandlingen av opplysningene dine som er tilgjengelige hos oss, kan du sende en e-post til Aval AS: post@aval.no. Vi vil behandle dine bekymringer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Personvernerklæring generert med CookieYes.

keyboard_arrow_up